Disclaimer en Privacy protocol

Vinyl-Handschoenenspecialist.nl is onderdeel van Stockhunter projects BV.

Stockhunter Projects BV besteedt bij het verzamelen van informatie op de website veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. Stockhunter Projects BV kan geen garantie geven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% actueel, correct en volledig is. Tevens kan geen garantie worden gegeven dat de aangeboden producten en diensten immer beschikbaar zijn en tegen dezelfde voorwaarden worden aangeboden. Het auteursrecht op de inhoud, de vormgeving, het beeld en de programmatuur van deze site komt toe aan Stockhunter Projects BV. Stockhunter Projects BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie, waaronder maar niet beperkt tot transmissiefouten, en voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Privacy Statement

Stockhunter Projects BV is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van groot belang is voor de uitvoering van haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Stockhunter Projects BV legt gegevens over leden en deelnemers vast in een bestand, in het kader van haar dienstverlening, met als doel een kwaliteit dienstverlening te leveren. Stockhunter Projects BV gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van activiteiten die op uw initiatief zijn gestart of waarvoor u gevraagd bent mee te doen. Tevens legt Stockhunter Projects BV gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) activiteiten, producten en andere speciale acties. Hierbij tracht Stockhunter Projects BV rekening te houden met uw voorkeuren.

Onderstaande maakt duidelijk hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken:

  1. Gebruikers op de hoogte houden van interessante producten en diensten.
  2. Het versturen van elektronische factuur.
  3. Het versturen van elektronische nieuwsbrieven.
  4. Het verlenen van service, zoals opnieuw verzenden van inloggegevens voor de website of ondersteuning bij het gebruik van de website.

Wijzigingen

Stockhunter Projects BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Controleer daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van Stockhunter Projects BV.

Stockhunter Projects BV gebruikt de website met domeinnaam Vinyl-Handschoenenspecialist.nl als verkooptool om zijn producten met de handelsnaam Impulzz en Feather zowel nationaal als internationaal in de markt te zetten.

To top